Me ligjin e ri tani nga BE-ja, Ja si mund të merret Karta Blu

Karta Blu e BE është një leje qëndrimi e lëshuar për njerëz me kualifikim të lartë nga vendet e treta që planifikojnë të punojnë në BE. Bartësit e saj u jepet përfitime dhe letra me vlerë, por lejet mund të jenë shumë të vështira për t’u marrë.

Karta Blu e BE-së mundëson shtetas të vendeve të treta që janë të diplomuar universitarë ose që kanë një kualifikim të krahasueshëm për të marrë një leje qëndrimi për punë në BE. Mbajtësit mund të aplikojnë për vendosje të përhershme në Evropë pas një kohe të caktuar.

Bartësit e Kartonit Blu lejohen të sjellin bashkëshortin, partnerin, fëmijët që kanë pasur me bashkëshortin e tyre dhe të afërmit e tjerë që janë të varur nga ata. Ata gjithashtu sponsorizojnë lejet e anëtarëve të familjes. Pasi aprovohet aplikimi, karta blu është e vlefshme për 1-4 vjet në varësi të kohëzgjatjes së kontratës së punës së aplikantit.

Mund të rinovohet. Pasi një mbajtës i Kartonit Blu jeton dhe punon në një vend evropian për dy vjet, ai / ajo ka të drejtë për të njëjtat të drejta si qytetarë, me përjashtim të kredive, granteve dhe të drejtave të strehimit.