Urime për Shqiptaret, Ja dhe ndryshimi që erdhi nga Greqia për lejet e qendrimit

Avokati Kostandinos Karajanis merr përsipër përfaqësimin ligjor të emigrantëve në Drejtoritë e Emigracionit të Ministrisë së Brendëshme si dhe tek Rrajonet e Emigrantëve të Policisë Greke. Zyra jonë merret me zgjidhjen e çështjeve që i nënshtrohen kodit të emigracionin në Greqi siç janë leje qendrimi, nënshtetësia, deportimet dhe çështjet e azilit.

Zyra e Avokatisë Kostandinos Karajanis ka eksperiencë 20 vjeçare në çështjet e emigracionit dhe merr përsipër të gjitha proçedurat që nevojiten për qëndrim të ligjëshëm në Greqi, siç janë.

Mbledhja e dokumentacionin që duhet Aplikimi elektronik në faqen zyrtare të Ministrisë përkatëse Ndjeka e çështjes si dhe dorëzimi i dokumentacionin shtesë nëse nevojitet Marrja në dorëzim e vendimit Kundërshtim mbi vendimin, në rast mos aprovimi të lejeve Fshirje nga Katalogu Kombëtarë i të Huajve të Padëshirueshëm si dhe nga sistemi shengen.

Leja e qëndrimit ofron tek personi që e disponon të drejtën të jetoj dhe sipas kushteve të punoj në Greqi.