Soda e bukes eshte teper e perdorshme, sipas mjekut te njohur personat qe kane probleme me veshkat

Një nga shqetësimet në lidhje me përshkrimin e bikarbonatit të natriumit tek pacientët me CKD ka qenë që ju mund të ngarkoni pacientët me natrium dhe që mund të çojë në mbingarkesë të lëngjeve, presion të pakontrolluar të gja kut dhe efekte të tjera të padëshiruara”, thote Antonio Bellasi, MD, PhD, nga Bergamo Spitali në Itali.

Por “duket se bikarbonat natriumi është shumë i sigurt. Ne nuk kemi parë ndonjë mbingarkesë të lëngjeve ose ndonjë efekt tjetër të padëshiruar në pacientët që e morën atë,” thote ai “Ndërsa unë mendoj se duhet të ketë akoma kujdes kur të përshkruani bikarbonat për pacientët”, këto shqetësime nuk u vërtetuan në popullatën që studiuam.

Bellasi prezantoi rezultatet nga përdorimi multicenter, i Bikarbonatit te sodiumit në studimin e insuficencës kro nike të veshkave këtu në në Kongresin e 56-të. Shoqatës Evropiane të Veshkave-Shoqata Evropiane e Dializës dhe Transplantit (Qershor 2020).