“Moѕ u divοrсoni kur maѕhkulli vetëm…”/ Dеdеktivja ѕhqiptare këѕhillon femrat që me u…

Sipas saj raportet mes çiftit janë shumë personale por edhe shumë të vështira e dèlikate, teksa femrat nuk duhet të shkojnë deri në d ivorc për një frekuentim të partnerit të tyre me një tjetër femër. Nga ana tjetër, sipas saj familja pr ishet nëse ky frekuentim është disa vjeçar, dhe pikërisht kjo gjë quhet tr adhti.

“Nëse bashkëshorti ka një frekuentim nuk duhet të shkoj në d ivorc për këtë gjë. Familja prishte në momentin kur burri ka shumë vite dhe kjo quhet tradhti. Familja është mbi gjithçka.”- tha Lili. Sipas saj ka nga ato çifte që nuk i përmbush familja dhe gruaja dhe pas një raporti jashtëmartesor shumë të gjatë mund të përfundojnë në dashuri.

“Nuk e përjashtoj rastin e dashurisë. Ka njerez që kanë vite në një marrdhënie jashtëmartesore dhe quhet dashuri sepse nuk i përmbush familja. Shqiptarët për e go nuk ndahen, ka nga ato gra që janë ta palumtura dhe dh unohen dhe prapë qëndrojnë aty.”- tha Lili.