Prej nga 2023 ja ndryshimi madh qe do ndodh nga Kroacia

Qeveria ka vendosur të kufizojë numrat që vijnë nga shteti ballkanik, duke u thirrur një ‘klauzolë mbrojtëse’ për vitin 2023, Vendimi vjen më pak se një vit pasi kroatëve iu dha akses i pakufizuar në tregun zviceran të punës për herë të parë.

Si pjesë e pjesëmarrjes zvicerane në Marrëveshjen e Lëvizjes së Lirë të Personave të Bashkimit Evropian (BE). Megjithatë, që nga 1 janari i këtij viti, ardhjet e kroatëve janë “rritur ndjeshëm”, duke tejkaluar një shifër pragu të përcaktuar në marrëveshje dhe duke nxitur aktivizimin e klauzolës kufizuese, shkroi qeveria të mërkurën.

Pragu është vendosur në një rritje prej 10% të numrit mesatar të lejeve të akorduara gjatë tre vjetëve të mëparshme. Midis janarit dhe tetorit të këtij viti, 2,413 B leje iu dhanë kroatëve, të cilët janë kryesisht të punësuar në sektorët e prodhimit, ndërtimit, mikpritjes.